ẹ̀tọ́ọ̀ mi fún òmìnira èrò, ọkàn àti ẹ̀sìn

(1) gbogbo ènìyàn ni ó ní ẹ̀tọ́ láti ronú tàbí ìwoye tó wù, tàbí yan ẹ̀sìn, yíì ẹ̀sìn rẹ̀ padà, tàbí ṣe ẹ̀sìn àti ìpòlongo ẹ̀sìn pẹ̀lú àwọn ènìyàn tàbí tìkara rẹ̀ nípasẹ̀ ìwásù, ẹ̀kọ́, tàbí ìjọsìn.

2) kòsí ilé ìwé tó gbọ́dọ̀ fi ipá mú akẹ́ẹ̀kọ̀ láti gba ìlanà ẹ̀sìn tàbí kópa nínu àjọyọ̀ ẹ̀sìn ti ìlànà rẹ̀ yatọ̀sí ti akẹ́ẹ̀kọ̀ náà tàbí yàtọ̀sí ẹ̀sìn ti àwọn òbí tàbí alágbàtọ́ rẹ̀ fọwọsí.

3) a kò gbọ̀dọ̀ dá àgbègbè ẹ̀sìn tàbí ẹ̀sìn kan dúró láti fún àwọn akẹ́ẹ̀kọ̀ àgbègbè náà tàbí ẹ̀sìn náà ní ìlànà ti àgbègbè tàbí ilé ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn náà ńṣe àkóso rẹ̀.

4) kòsí ẹni tó ní ẹ̀tọ́ láti darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òkunkùn.